• slider
  Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar
  MAURICE DUEVERGER
  Detaylar

Hakkımızda

Icon

Tarihçe

Mungan Hukuk Bürosu, 2013 yılında İzmir ilinde kurulmuştur. Büromuz, kurulduğu günden bu yana istikrarlı olarak gelişmekte ve müvekkillerine geniş bir çerçevede hukuki hizmet vermektedir.

Icon

Misyon

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...

Icon

Vizyon

Hukuksal olarak doğabilecek anlaşmazlıklara ilişkin çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyip, güven ve kaliteyi temsil ederek alanında farkını ortaya koymaktır.

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Mungan Hukuk, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere ve ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler hukuku alanında büyük bir özveri ile hizmet vermektedir.

Şirketlerin kuruluş, birleşme, devralma, bölünme işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yönetimi, talep edilmesi halinde toplantı sonucunda alınan kararların Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescili ve ilanı, sermaye artırımları, pay devirleri, tür değişiklikleri gibi önemli yapısal değişikliklere ilişkin süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması gibi pek çok önemli işlemlerin yürütülmesi sağlanmaktadır.

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Mungan Hukuk, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaların yürütülmesi, nafaka, tazminat ve velayete ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi, eşler arasında protokol düzenlenmesi, vesayete ilişkin işlemlerin yürütülmesi, eşler arasındaki mal rejimlerinin düzenlenmesi ve tasfiyesi, evlat edinme işlemlerinin takibi, miras sözleşmesi hazırlanması ve mal paylaşımı gibi pek çok alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Mungan Hukuk, kat karşılığı inşaat, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi,  intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,  kira tespit davaları ile ecrimisil davalarının takibi, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alım sürecinin yönetimi, uzun süreli konut ve işyeri kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, sitelerde ve devre mülklerde kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü dâhil  pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilgi ve teknolojinin kotüye kullanımı nedeniyle doğan zararların önlenmesi ve durdurulması ile ihtilafların çözümü konusunda da hizmet veren Mungan Hukuk, bir yandan da bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olmakla birlikte uzman kişiler tarafından gerek soruşturma evresinde gerekse de kovuşturma evresinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Mungan Hukuk Ofisi tarafından takip edilen ceza dosyaları, kanunilik ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmekte ve müvekkillere en etkili ve pratik çözümler sunulmaktadır.

Mungan Hukuk, ceza yargılama süreci hakkında müvekkillerini yargılama öncesinde aydınlatmakla beraber tüm süreç boyunca da gelişen olaylar karşısında ivedilikle müvekkillerini bilgilendirmektedir.

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Mungan Hukuk Bürosu, petrol, doğalgaz, akaryakıt, LPG ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere başta enerji piyasası ile ilgili her türlü izin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün takibi gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku açısından verdiğimiz başlıca hizmetler ise şu şekildedir;

- İdari para cezalarının iptali,

- Uzlaşma işlemlerinin takibi,

- İdari başvuru sürecinin takibi,

- Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi,

- Tam yargı ve iptal davaları,

- İhalelerin takip işlemleri

- İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü

- İhale süreçlerinin takibi,

- İdare aleyhine açılan tazminat davaları,

- Haksız ve hukuka aykırı idari işlemlerin iptali,

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Kişiler ile devlet arasındaki vergisel ilişkileri düzenleyen Vergi Hukuku, ofisimizin ağırlıklı olarak hizmet verdiği hukuk dallarından biridir. Mungan Hukuk, İdare tarafından gerçekleştirilen vergilendirme süreçlerinde çıkan ihtilafların çözümü, kanuni temsilcilerin ve mirasçıların vergisel sorumluluklarının yönetimi, idare tarafından hatalı şekilde yapılan vergi tarhiyat işlemlerinin tespiti, idarece tahakkuk ettirilen vergi ve vergi cezalarının iptali, vergi mükelleflerinin vergisel yükümlülükleri konusunda yol haritasının çıkartılması, vergi daireleri ile uzlaşma sürecinin yönetimi gibi çeşitli konularda hizmet vermektedir.

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku’nun konusunu işçi ile işveren arasındaki ilişkiler oluşturmakta olup bu kapsamda Mungan Hukuk; iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Akitlerinin feshi ve fesih prosedürleri, haklı fesih ve/veya haksız fesih konularında hukuki danışmanlık, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, iş hukukundan kaynaklanan tespit davaları gibi pek çok alanda avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Mungan Hukuk, alacaklının alacağına en hızlı ve en masrafsız şekilde kavuşması temel prensibinden yola çıkarak, ihtiyati haciz, satış, borca ve takibe itiraz, takibin iptali, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davaları gibi dava ve takip işlemlerini yürütmektedir.

Alacağın tahsilinin haricinde, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketlerin konkordato ve iflas süreçlerinin yürütülmesinde de ofisimiz en etkin şekilde rol oynamaktadır. Mungan Hukuk,  yasal başvuruları yapmakla birlikte borçlular ile de görüşmeler yaparak ortak paydada buluşulması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

 • Mungan Hukuk, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, tüketicinin uğradığı zararlarının tazmini, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması amaçlarıyla müvekkillerine etkin bir hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku kapsamında vermiş olduğumuz hizmetlerden başlıcaları ise şu şekildedir;

 • - Ayıplı mal/hizmetten doğan davalar
 • - Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
 • - Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • - Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kontrolü
 • - Hakem heyetine başvuru
 • - Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • - Mesafeli sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • - Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
 • - Haksız ticari uygulamalardan kaynaklı davalar

İletişim

Adres

Adalet Mahallesi, Trend Office, Kat 3, D:21, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı, 2132/2 Sk No:3, 35530 Bayraklı/İzmir

Telefon

(0232) 408 04 20

E-Mail

info@mungan.av.tr

İletişim Formu