• slider
    Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar
    MAURICE DUEVERGER
    Detaylar

Hakkımızda

Icon

Tarihçe

Mungan Hukuk Bürosu, 2013 yılında İzmir ilinde kurulmuştur. Büromuz, kurulduğu günden bu yana istikrarlı olarak gelişmekte ve müvekkillerine geniş bir çerçevede hukuki hizmet vermektedir.

Icon

Misyon

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...

Icon

Vizyon

Hukuksal olarak doğabilecek anlaşmazlıklara ilişkin çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyip, güven ve kaliteyi temsil ederek alanında farkını ortaya koymaktır.

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Mungan Hukuk, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere ve ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler hukuku alanında büyük bir özveri ile hizmet vermektedir.Şirketlerin kuruluş, birleşme, devralma, bölünme işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere...

Devamı
Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Mungan Hukuk, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaların yürütülmesi, nafaka, tazminat ve velayete ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi, eşler arasında protokol düzenlenmesi, vesayete ilişkin işlemlerin yürütülmesi...

Devamı
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Mungan Hukuk, kat karşılığı inşaat, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi,  intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,  kira tespit davaları ile ecrimisil davalarının takibi, imar...

Devamı
Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilgi ve teknolojinin kotüye kullanımı nedeniyle doğan zararların önlenmesi ve durdurulması ile ihtilafların çözümü konusunda da hizmet veren Mungan Hukuk, bir yandan da bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Devamı
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olmakla birlikte uzman kişiler tarafından gerek soruşturma evresinde gerekse de kovuşturma evresinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Mungan Hukuk Ofisi tarafından takip edilen ceza dosyaları, kanunilik ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmekte ve ...

Devamı
Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Mungan Hukuk Bürosu, petrol, doğalgaz, akaryakıt, LPG ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere başta enerji piyasası ile ilgili her türlü izin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün takibi gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamı
İdare Hukuku

İdare Hukuku

Mungan Hukuk, hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin çözümü ile her türlü idari başvurunun yapılması ve süreç takibi konularında hizmet vermektedir...

Devamı
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Kişiler ile devlet arasındaki vergisel ilişkileri düzenleyen Vergi Hukuku, ofisimizin ağırlıklı olarak hizmet verdiği hukuk dallarından biridir. Mungan Hukuk, İdare tarafından gerçekleştirilen vergilendirme süreçlerinde çıkan ihtilafların çözümü, kanuni temsilcilerin ve mirasçıların vergisel sorumluluklarının yönetimi....

Devamı
İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku’nun konusunu işçi ile işveren arasındaki ilişkiler oluşturmakta olup bu kapsamda Mungan Hukuk; iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Akitlerinin feshi ve fesih prosedürleri, haklı fesih ve/veya haksız fesih konularında hukuki danışmanlık, İşçilik hak ve ...

Devamı
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Mungan Hukuk, alacaklının alacağına en hızlı ve en masrafsız şekilde kavuşması temel prensibinden yola çıkarak, ihtiyati haciz, satış, borca ve takibe itiraz, takibin iptali, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davaları gibi dava ve takip işlemlerini...

Devamı
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Mungan Hukuk, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, tüketicinin uğradığı zararlarının tazmini, tüketiciyi aydınlatıcı ve...

Devamı