Gayrimenkul Hukuku

Geri
Gayrimenkul Hukuku

Mungan Hukuk, kat karşılığı inşaat, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi,  intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,  kira tespit davaları ile ecrimisil davalarının takibi, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alım sürecinin yönetimi, uzun süreli konut ve işyeri kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, sitelerde ve devre mülklerde kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü dâhil  pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.