İcra ve İflas Hukuku

Geri
İcra ve İflas Hukuku

Mungan Hukuk, alacaklının alacağına en hızlı ve en masrafsız şekilde kavuşması temel prensibinden yola çıkarak, ihtiyati haciz, satış, borca ve takibe itiraz, takibin iptali, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davaları gibi dava ve takip işlemlerini yürütmektedir.

Alacağın tahsilinin haricinde, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketlerin konkordato ve iflas süreçlerinin yürütülmesinde de ofisimiz en etkin şekilde rol oynamaktadır. Mungan Hukuk,  yasal başvuruları yapmakla birlikte borçlular ile de görüşmeler yaparak ortak paydada buluşulması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır.