İdare Hukuku

Geri
İdare Hukuku

İdare hukuku açısından verdiğimiz başlıca hizmetler ise şu şekildedir;

- İdari para cezalarının iptali,

- Uzlaşma işlemlerinin takibi,

- İdari başvuru sürecinin takibi,

- Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi,

- Tam yargı ve iptal davaları,

- İhalelerin takip işlemleri

- İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü

- İhale süreçlerinin takibi,

- İdare aleyhine açılan tazminat davaları,

- Haksız ve hukuka aykırı idari işlemlerin iptali,