İş Hukuku

Geri
İş Hukuku

İş Hukuku’nun konusunu işçi ile işveren arasındaki ilişkiler oluşturmakta olup bu kapsamda Mungan Hukuk; iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Akitlerinin feshi ve fesih prosedürleri, haklı fesih ve/veya haksız fesih konularında hukuki danışmanlık, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, iş hukukundan kaynaklanan tespit davaları gibi pek çok alanda avukatlık hizmeti vermektedir.