Bilişim Hukuku

Geri
Bilişim Hukuku

Bilgi ve teknolojinin kotüye kullanımı nedeniyle doğan zararların önlenmesi ve durdurulması ile ihtilafların çözümü konusunda da hizmet veren Mungan Hukuk, bir yandan da bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.