Av. Burçe Mungan - Kurucu Ortak

  •  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans (2008-2012)
  •  Katip Çelebi Üniversitesi Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları- Yüksek Lisans ( 2014-2017)

ÇALIŞMA ALANLARI:

  •  Vergi Hukuku
  •  Borçlar Hukuku
  •  Aile Hukuku
  •  Kira Hukuku
  •  İcra ve İflas Hukuku
  •  Sigorta Hukuku
  •  Tazminat Hukuku
  •  Tüketici Sorunlarından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü