Av. Burçe Mungan - Kurucu Ortak

  • - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans (2008-2012)
  • - Katip Çelebi Üniversitesi Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları- Yüksek Lisans ( 2014-2017)

ÇALIŞMA ALANLARI:

  • - Vergi Hukuku
  • - Borçlar Hukuku
  • - Aile Hukuku
  • - Kira Hukuku
  • - İcra ve İflas Hukuku
  • - Sigorta Hukuku
  • - Tazminat Hukuku
  • - Tüketici Sorunlarından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü