Şirketler Hukuku

Geri
Şirketler Hukuku

Mungan Hukuk, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere ve ortaklarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler hukuku alanında büyük bir özveri ile hizmet vermektedir.

Şirketlerin kuruluş, birleşme, devralma, bölünme işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yönetimi, talep edilmesi halinde toplantı sonucunda alınan kararların Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescili ve ilanı, sermaye artırımları, pay devirleri, tür değişiklikleri gibi önemli yapısal değişikliklere ilişkin süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması gibi pek çok önemli işlemlerin yürütülmesi sağlanmaktadır.