Vergi Hukuku

Geri
Vergi Hukuku

Kişiler ile devlet arasındaki vergisel ilişkileri düzenleyen Vergi Hukuku, ofisimizin ağırlıklı olarak hizmet verdiği hukuk dallarından biridir. Mungan Hukuk, İdare tarafından gerçekleştirilen vergilendirme süreçlerinde çıkan ihtilafların çözümü, kanuni temsilcilerin ve mirasçıların vergisel sorumluluklarının yönetimi, idare tarafından hatalı şekilde yapılan vergi tarhiyat işlemlerinin tespiti, idarece tahakkuk ettirilen vergi ve vergi cezalarının iptali, vergi mükelleflerinin vergisel yükümlülükleri konusunda yol haritasının çıkartılması, vergi daireleri ile uzlaşma sürecinin yönetimi gibi çeşitli konularda hizmet vermektedir.