Ekibimiz

Av. Ekin Mungan

Eğitim:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans (2008-2012)

Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku-Yüksek Lisans (2014-    )

Çalışma Alanları:

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku, Eser sözleşmesinden ve diğer sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Kamulaştırmadan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, Şirket birleşmeleri ve devralmaları.

Uzm. Arb. Av. Burçe Mungan

İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kurucu Üyesi

Eğitim:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans (2008-2012)

Katip Çelebi Üniversitesi Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları- Yüksek Lisans ( 2014-2017)

Çalışma Alanları:

Arabuluculuk, Vergi Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Tüketici Sorunlarından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü.

Av. Sinem Kanlı

Eğitim:

…..

…..

…..

…..